משרדנו נמנה על מהמשרדים המובילים בארץ בתחום התכנון והבניה ומחלקת התכנון והבניה במשרד כוללת כעשרה עורכי-דין.

המשרד מייעץ ומייצג את כלל הגורמים הפעילים בתחום, מכל המגזרים, הציבורי והפרטי.

המשרד מייצג ועדות מקומיות בענייני תכנון ובניה, כיועצים משפטיים פנימיים של הועדות עצמן, או כיועצים משפטיים חיצוניים. בין הלקוחות האלה ניתן למנות את הועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם, ועדה מקומית אילת, ועדה מקומית דרום השרון, ועוד.

במגזר הציבורי מייצג המשרד תאגידים סטטוטוריים, וחברות עירוניות, וביניהם ניתן למנות את רשות שדות התעופה, נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ, החברה הכלכלית שוהם ועוד.

במגזר הפרטי מעניק המשרד ייעוץ וייצוג משפטי מקיף לחברות קבלניות, התאגדויות אזרחיות שונות של ועדי פעולה או עמותות, ויזמים פרטיים. בין הלקוחות הפרטיים הגדולים אותם מייצג המשרד ניתן למנות את עפר השקעות בע"מ, רסקו בע"מ, ב. יאיר בע"מ, ורבים נוספים.  

הרכב הלקוחות המגוון של המשרד בתחום התכנון והבניה, והנסיון רב השנים, של צוות המשרד, יצר במשרד התמחויות ותת התמחויות בטיפול בכל מגוון הפעילות המשפטית בתחום התכנון. בכלל זה משרדנו -

  • מלווה לקוחות בהליכי תכנון של תוכניות לכל רמותיהן. תוכניות מתאר ארציות, תוכניות מחוזיות ובתוכניות מקומיות ומפורטות;
  • מלווה יזמי תוכניות החל משלב הייזום, ודרך כל תהליכי התכנון עד לאישורה של תוכנית;
  • מייצג לקוחות בדיונים בפני מוסדות התכנון השונים, ובכלל זה בהתנגדויות לאישור תכניות, הקלות וכדו';
  • מלווה לקוחות בכל הליכי הרישוי, בניה בבתים משותפים, הקלות ושימושים חורגים;
  • מייצג לקוחות בעררים המוגשים לועדות ערר, ובכלל זה בענייני היטל השבחה ותביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה;
  • מייצג לקוחות בערכאות השיפוט השונות, ובכלל זה בעתירות ובערעורים לבית המשפט לעניינים מנהליים ולבית המשפט העליון;
  • מייצג לקוחות בעניינים פליליים ומנהליים – כתבי-אישום בגין בניה ו/או שימוש שלא כדין, צווי סגירה וצווי הריסה שיפוטיים ומנהליים, ועוד. 

עורכי הדין של המחלקה שותפים לעשרות הלכות חשובות מתחום התכנון והבניה, והם נטלו חלק במספר רב מהתיקים החשובים בתחום.

מעבר לידע המשפטי הצבור וישומו הנכון על כל מקרה, אנו שמים דגש רב גם על הבנה תכנונית עמוקה של עורכי הדין, שבלעדיה, לא ניתן לדעתנו לספק שירות משפטי מקצועי וראוי בתחום זה.