למשרדנו ניסיון רב בייצוג של תובעים ונתבעים בתובענות ייצוגיות, לרבות ובמיוחד בתחום ההגבלים העסקיים, בתחום הצרכני (על כל רבדיו), ובתחום ניירות ערך ושוק ההון.

המשרד ייצג בהצלחה נתבעים ותובעים, לפי העניין, בתובענות ייצוגיות נגד גופים המובילים בתחומם במשק, לרבות נגד רשויות סטאטוטוריות וגופי שלטון אחרים.

אנו מאמינים שייצוג יעיל ואיכותי בהליכים של תובענות ייצוגיות מצריך ידע רב והכרה מעמיקה, לא רק של תחום התובענות הייצוגיות, המשמש מסגרת משפטית לדיון, אלא אף של המטריות המשפטיות הרלבנטיות לאותם הליכים. בהתאם, בכל הליך של ייצוג בתובענות ייצוגיות אנו משלבים בקיאות ידע וניסיון בתחום התובענות הייצוגיות בצירוף מחקר ידע ובקיאות בתחומי המשפט הרלבנטיים לנושאי הדיון במסגרת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה. מולטי דיספלינאריות כזו היא המתכון המוכח להצלחה.