למשרדנו ניסיון רב במתן שירותים משפטיים לחברות פרטיות וציבוריות ושותפויות עסקיות; ייצוג משפטי של תאגידים עסקיים, ניהול מו"מ במסגרת עסקאות מטעם תאגידים כאמור, בישראל ובחו"ל, ניהול עסקות מסחריות בינלאומיות, רכישות בינלאומיות, ייסוד תאגידים רב-לאומיים ומבני מס בינלאומיים.

כן מתמחה משרדנו בייעוץ וליווי במסגרת סכסוכי שליטה בתאגידים, סכסוכים בתאגידים בין בעלי מניות, עסקאות של מיזוגים ורכישות ( M&A ) מתן חוות דעת משפטיות בתחום דיני התאגידים ובייצוג משפטי בסכסוכים, בוררויות וליטיגציה בנושאים שונים מתחום דיני התאגידים, לרבות ייצוג בעלי מניות (רוב או מיעוט), דירקטורים או נושאי משרה אחרים בתאגיד ולרבות נושים של תאגידים.

בטיפול בתאגידים ובייצוגם, אנו סבורים כי בצד בקיאות מלאה במאטריה המשפטית-התאגידית, ומקצועיות חסרת-פשרות, חובה על עוה"ד העוסקים בתחום דיני התאגידים, להכיר מקרוב גם את הצדדים העסקיים, התפעולים, תעשייתיים מסחריים והחשבונאיים, הרלבנטיים, לעסקאות או לסכסוכים של התאגידים, אשר להם אנו מספקים שירותים משפטיים.

משרדנו מייעץ ללקוחות המשרד בתחום דיני החברות ודיני ני"ע. בכלל זה, משרדנו מטפל בחברות ציבוריות וחברות מדווחות (חברות אג"ח נסחרות) ועורכי דין במשרדנו משמשים כמזכירי חברות לצורך דיווחים לרשות ני"ע ולבורסה.