משרדנו עוסק במשך שנים רבות במתן שירותים משפטיים לרשויות מקומיות בתחומים הבאים –

 • מיסוי עירוני, ארנונה, לרבות במתן ייעוץ, ניסוח צווי הטלה של ארנונה, ייצוג של הרשות המקומית בהליכים משפטיים (השגה, ערר, ערעור), ייזום הליכי גביה של ארנונה והעמקת הגביה מנישומים;
 • תשלומי חובה עירוניים, לרבות היטלי פיתוח, היטלי תשתית, אגרות כבישים ומדרכות, היטלי ביוב ואגרות מים, היטל תיעול, וכולי, לרבות במתן יעוץ, ניסוח חוקי עזר, ייצוג של הרשות המקומית בהליכים מנהליים בתחומים אלה (עררים, ערעורים מנהליים וכולי);
 • ייצוג רשויות מקומיות בתביעות יצוגיות בתחומי ארנונה והיטלים;
 • היטל השבחה - ייצוג רשויות מקומיות בהליכים משפטיים בתחום זה;
 • הליכי תכנון ובניה – ייצוג רשויות מקומיות וועדות מקומיות לתכנון ובניה בתחומים אלה;
 • טיפול בכל ענייניהן של חברות כלכליות של רשויות מקומיות, לרבות לעניין תיאגודן, ניהולן וטיפול משפטי בכל התקשרויותיהן;
 • ייצוג רשויות מקומיות בהליכים מנהליים שונים, כתובעות וכנתבעות לפי העניין, לרבות נקיטת הליכים מטעם רשות מקומית נגד משרדי ממשלה בתחומי התקנת חוקי עזר, תקציב, מיסוי, חינוך, מים, תשתיות וכולי;
 • ייצוג רשויות מקומיות בהליכים אזרחיים שונים, כתובעות וכנתבעות לפי העניין, לרבות ייצוג בתביעות כספיות חוזיות, בהליכים נזיקיים, בהליכים בתחום דיני עבודה, בכל הערכאות המשפטיות לרבות הליכים בבתי-משפט, הליכי בוררות, הליכי גישור וכדומה;
 • טיפול משפטי בכל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לדיני רשויות מקומיות וניהולן;
 • יעוץ וליווי משפטי לועדות ערר לענייני ארנונה שליד רשויות מקומיות;
 • במקרים מסוימים משמש משרדנו כ"יועץ המשפטי" של הרשות המקומית לכל דבר ועניין

כמו-כן מושיט משרדנו סיוע משפטי ומייצג נישומים פרטיים, בעיקר מסחריים ותעשייתיים, מול רשויות מקומיות בכל התחומים המנויים מעלה, לרבות ובמיוחד בתחומי התכנון והבניה, ארנונה והיטלים.

השותפים במשרדנו הפעילים בתחום זה הם עוה"ד עפר בר-און, יובל גלאון, רון צין, רוית ברעם - איש מהם בתחומי התמחותו הספציפיים.