משרדנו מתמחה במשפט מנהלי ובייצוג עותרים ומשיבים בהליכים מנהליים בפני ערכאות מנהליות שונות ובכלל זה ייצוג בעתירות בבג"צ, בבתי-המשפט לענייניים מנהלים, בהליכים בפני בתי-המשפט לענייניים מקומיים, בפני רשויות המינהל (רגולטורים) ובפני ועדות ערר וטריבונלים מנהליים למיניהם.

במסגרת התמחותנו וניסיוננו הרב בתחומי המשפט מנהלי ניתן לציין במיוחד את ההתמחות שלנו בתחום המכרזים, לרבות מכרזים בינ"ל, מכרזי BOT-PFI, מכרזי תשתיות ומכרזים של רשויות המינהל ורשויות מקומיות, וזאת בליווי וייצוג משפטי של בעל המכרז, של מציעים (או קונסורציום של מציעים) במכרז ושל מממנים במכרז, לפי העניין. כמו כן, למשרדנו ניסיון רב  בייצוג צדדים במסגרת ליטיגציה מכרזית.

תחומי משפט בולטים נוספים שבהם עוסק משרדנו בגדר המשפט המנהלי הינם: רשויות מקומיות, מיסוי מוניציפאלי, רישוי עסקים,  הפקעות, סכסוכי גבולות בין רשויות, ייצוג מול משרדי ממשלה (משרד התחבורה ומשרד הבריאות), ייצוג מול רגולטורים (הממונה על הגנת הצרכן, המפקח על המחירים והמפקח על הבנקים)ופקידי ממשל שונים.

לקוחות נבחרים