במשרד פועלת מחלקת מקרקעין בעלת ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג של גורמים הפעילים בתחום הנדל"ן ביניהם חברות ציבוריות, חברות פרטיות, יזמים ושותפויות עסקיות. תחומי הטיפול וההתמחות של מחלקת המקרקעין הינם מגוונים, נעשים תוך שיתוף פעולה הדוק עם מחלקות אחרות במשרד, ובפרט מחלקת התכנון והבניה, לפי הצורך, וכוללים בין השאר:

 

  • ליווי וייצוג יזמים פרטיים, חברות קבלניות בפרויקטים בתחום הבנייה הרוויה למגורים, החל מן השלב הראשוני של רכישת הקרקע ועד לרישום הבתים המשותפים כולל הסכמי יועצים, הסכמי שיווק, התקשרויות מול גופי ביצוע קבלניים, הסכמי ליווי פיננסי וקבלת אשראי, שעבודים מול בנקים, עריכת הסכמי מכירה לרוכשי הדירות, דיווחים לרשויות המס ועוד.
  • ייצוג לקוחות המשרד מכל התחומים (ציבורי, מסחרי ופרטי) בעסקאות למטרת רכישה,  מכירה או בנייה של נכסי נדל"ן לסוגיהם - קרקעות, בניינים, דירות יוקרה, צמודי קרקע ונדל"ן להשקעה ולמטרת פעילות עסקית.
  • מצד היזמים וחברות בנייה משרדנו מלווה פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית - פינוי ובינוי. 
  • המשרד מייצג ומלווה פרויקטים בשיטת "מחיר למשתכן" של משרד הבינוי והשיכון.
  • המשרד מלווה את לקוחותיו בהקמת חברות נדל"ן, כולל עריכת הסכמי מייסדים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי אופציה וכו'.
  • המשרד מלווה הליכי פרסום מכרזים והזמנה לקבל הצעות רכישה תוך ייצוג גופים מוסדיים או אנשים פרטיים - כולל טיפול בהליך מיון ההצעות, הליכי ההתמחרות, דרך חתימת החוזים ועד השלמת העסקה.
  • המשרד מייצג בעלי נכסים מסחריים או שוכרים בהסכמי שכירות ארוכי טווח בתחום הנדל"ן המסחרי (מרכזים מסחריים, קניונים).
  • המשרד מבצע טיפול שוטף בענייני קרקעות המנוהלות על ידי מינהל מקרקעי ישראל  לרבות ליווי השתתפות במכרזים לרכישת קרקע, חתימת חוזי פיתוח, חוזי חכירה וברי-רשות ביניהם חוזים ייחודים להקצאות מקרקעין למטרות שונות.
  • המשרד מספק שירותי ליווי ייצוג ויעוץ לגבי הסדרי קרקע וביצוע רישומים של זכויות במקרקעין – הפקעות, פרצלציה, ורישום זכויות בלשכות רישום המקרקעין. בין היתר מייצג המשרד את רשות שדות התעופה בטיפול בנכסי המקרקעין של הרשות והמרכזי שבהם - נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון.
  • המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי וייצוג בערכאות משפטיות ומנהליות שונות בנוגע לעסקאות וזכויות במקרקעין. טיפול זה נעשה, במידת הצורך, תוך שיתוף מחלוקות שונות של המשרד על מנת להעמיד את הצוות המקצועי הטוב ביותר ללקוח ולתיק הספציפי.