למשרדנו ניסיון צבור ומוניטין של למעלה מ-15 שנים במימון פרויקטים (project finance) ובכלל זה ליווי פרויקטים ומכרזים מורכבים, לרבות בשיטת BOT-PFI, לרבות מגה-פרויקטים לאומיים, מכרזים של רשויות מקומיות וליווי של תאגידים ישראליים במכרזים בחו"ל.

בתיאור הניסיון של משרדנו בתחום זה, ניתן למנות כ"גולת הכותרת" את הפרויקטים הלאומיים הבאים:

  • בשנים 2008-2012– המשרד שימש כיועץ משפטי קבוע של וועדת המכרזים של משרד הביטחון בפרויקט לתכנון, הקמה, מימון, תפעול ואחזקה של קריית ההדרכה של צה"ל בנגב (מכרז בשיטת PPP-PFI).
  • בשנים 2005-2010 – המשרד שימש כיועץ משפטי קבוע של וועדת המכרזים הבינמשרדית של משרד האוצר והמשרד לביטחון-פנים לצורך המכרז לפרויקט בשיטת PFI לתכנון הקמה הפעלה ומימון של בית סוהר בניהול פרטי. היה זה פרויקט ראשוני, חלוצי מסוגו בארץ, בשיטת PFI בתחום הבטחוני.

משרדנו מייצג חברות בינלאומיות וישראליות במכרזים מרכזיים בארץ ובחו"ל (לרבות מכרזי הפרטה של השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה השונים בישראל ומכרזי הפרטה של תאגידים סטאטוטוריים.

נוסף לניסיון הרב של משרדנו בייצוג משרדי הממשלה השונים, רשויות מקומיות וגופים סטאטוטוריים במכרזי BOT-PFI, למשרדנו גם ניסיון בייצוג של מציע/ים במכרזים הנ"ל, לרבות של קונסורציום של מציעים, וזאת בשלבי התארגנות המציעים לשם הגשת הצעה במכרז (גיבוש הסכמי השותפות על כל היבטיהם תוך עמידה בתנאי המכרז), גיבוש הצעה במכרז, ההתנהלות בעת ההליך המכרזי, וכן גם בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות השונות, כתוצאה נלוות להליכי המכרז.

 

עורכי דין בתחום

לקוחות נבחרים