למשרדנו ניסיון רב בעסקאות מורכבות של מיזוגים ורכישות (M&A), ובכלל זה ליווי משפטי של פרויקטים תעשייתיים מורכבים, ייצוג חברות בעסקאות מסחריות, הסכמי מכירה, רכישה והשקעה, החל משלב המחשבה (קונספט), התכנון הפיננסי והפיסקאלי ועד השלמת הביצוע; רכישה ומכירה של תאגידים, או אחזקות בתאגידים, כולל ביצוע הליכי גילוי נאות; הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי מייסדים, מיזמים משותפים, הסכמי התאגדות, הסכמי מימון והסכמי השקעה, במסגרת השקעות פרטיות ובהנפקות לציבור; רכישת תאגידים וקבוצות חברות בארץ ובחו"ל, בעסקאות מקומיות ובינלאומיות, הקמה ותכנון של מבני החזקה ותכנוני מס בינלאומיים.

אנו מאמינים שעו"ד המטפלים במיזוגים ורכישות, חייבים להבין גם בצד "הביזנס" של העסקה, נוסף לידע ולניסיון המשפטי המגוון הדרוש לצורך ליווי עסקאות כאמור, ולהיות ניחנים בחושים עסקיים ובהבנה עסקית. בהתאם לכך, הליווי המשפטי שלנו בתחום המיזוגים והרכישות מביא בחשבון את המתווה המשפטי של העסקה והאילוצים הקיימים בדינים הרלבנטיים, וגם את צרכיהם ושיקוליהם העסקיים של הלקוחות.

משרדנו גם מלווה ומייצג לקוחות רבים בעסקאות בינלאומיות ועסקאות בשוק המקומי, בכל תחומי התעשייה. במסגרת זו, אנו פועלים להקמת מיזמים משותפים, התקשרויות בחוזי זיכיון, רשיונות, הסכמי שיווק והפצה ורכישה ומכירה של מוצרים.

הניסיון העשיר של עורכי הדין במשרדנו בתחומי המשפט, המשחר והעסקים, מאפשר לנו לספק ללקוחותינו שירות מקצועי, מקיף ומלא לגיבוש העסקאות התפורות בדיוק לצרכיהם.