משרדנו עוסק בכל תחומי הליטיגציה, תוך התמקדות בתחום המשפט המסחרי-אזרחי, בתחום דיני התאגידים ובליטיגציה בתחום המשפט המנהלי. כמו כן עוסק משרדנו בליטיגציה פלילית של עבירות כלכליות ועבירות צווארון לבן (ובכללן עבירות ההגבלים העסקיים, עבירות תכנון בנייה, עבירות בתחום רישוי עסקים, בתחום הגנת הסביבה, בתחום ניירות ערך וכו').

משרדנו מטפל בייצוג תובעים ונתבעים בכל תחומי המשפט כאמור לעיל ובכל הערכאות המשפטיות.

אנחנו מנהלים הליכים משפטיים מתוך מטרה לזכות בהם. אנו מאמינים שכדי לזכות בהליך, יש לפעול לא רק במומחיות טכנית של עורך הדין המופיע, אלא יש לפעול בשילוב דיסציפלינות הרלוונטיות לנושא עצמו, תוך שילוב הידע והניסיון של עורכי הדין במשרדנו בתחום הליטיגציה יחד עם ידע, ניסיון ובקיאות מעמיקה בתחום או בתחומים הרלבנטי/ים לנושא הליטיגציה.