למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום הגנת הסביבה הנובעת בין היתר משילוב העיסוקים שלנו בין תחום הגנת הסביבה לתחומי משפט אחרים, ובכללם תחום התכנון והבנייה, המשפט המוניציפאלי וייצוג של גופים תעשייתיים.

משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים ותאגידים בדיני איכות הסביבה, הכנת חוות דעת, ייצוג מול הרשויות, ייעוץ בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה, יעוץ, טיפול וייצוג בנושאים של זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, מטרדי רעש וריח, חומרים מסוכנים, פסולת, מיחזור, אנרגיה, רישוי עסקים, ועוד. כן עוסק המשרד בייצוג לקוחות בהליכים מנהליים ואזרחיים בתחום הגנת הסביבה בערכאות משפטיות וגם בייצוגם מול המשרד להגנת הסביבה.

על לקוחות המשרד, שלהם מספק משרדנו ייעוץ בתחום דיני איכות הסביבה, נמנים בין היתר תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות ומועצות איזוריות ומקומיות, חברות לייצור כימיקלים, חברות בענף הצמיגים, חברות דלק, חברות ביטוח, תאגידי מלונאות בינלאומיים, חברות טכנולוגיה, ויזמי נדל"ן