בראש מחלקת דיני העבודה עומדת עוה"ד הדס שגיא (וינבאום).

למשרדנו מומחיות בדיני עבודה, תוך התמקדות במעסיקים בינוניים וגדולים במשק, וכן ייצוג עובדים בכירים בניהול משאים ומתנים וכן ביצוג בערכאות.

מחלקת דיני עבודה מספקת ללקוחות המשרד סל שירותים רחב ומגוון בתחום דיני העבודה והעסקת עובדים, על כל היבטיו ונגזרותיו, הן באופן שוטף והן באופן נקודתי.

 בין יתר השירותים הניתנים על ידי המחלקה: 

 • ליווי מעסיקים בהליכי קבלת עובדים תוך סיוע והכוונה בהליכי משא ומתן מול עובדים;
 • גיבוש הסכמי עבודה אישיים ועדכון קיימים;
 • ייעוץ בנושאי "מה מותר ומה אסור" ביחסי העבודה (תנאי מינימום מחייבים, קבוצות עובדים מיוחדות וכיוצ"ב);
 • מתן מענה לבעיות שוטפות בתחום דיני העבודה (מחלה, הבראה, נסיעות, חופשה שנתית, חופשת לידה, הפרשות סוציאליות, פיטורים, התפטרות, אי תחרות וסודיות, תחולת הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה וכיוצ"ב);
 • עריכת חוות דעת מקצועיות;
 • ייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה (אזוריים וארצי) ובטריבונאלים שונים (בוררויות, גישורים, משרד התמ"ת, וועדות משרד הביטחון וכו');
 • ליווי והכוונה של מעסיקים ביחסי העבודה הקיבוציים (התארגנות עובדים ראשונית, עריכת הסכמים קיבוצים, סכסוכים קיבוציים, הליכי שימוע, הליכי משמעת ועוד);
 • ליווי שינויים ארגוניים מורכבים ובכלל זאת הליכי פיטורי צמצום;
 • ליווי עסקאות מסחריות שונות ובכללן עסקאות M&A;
 • ייצוג עובדים בהליכי פירוק חברות והגשת תביעות חוב פרטניות למוסד לביטוח לאומי;
 • בחינת מעמדם של נותני שירותים (קבלנים עצמאיים או עובדים) תוך בחינת השלכות הדבר והצעת פתרונות;
 • מתן עדכונים שוטפים בפסיקה ובחקיקה חדשה.
 • עריכת ימי עיון וסדנאות בנושאים שונים;