למשרדנו ניסיון רב בייצוג ומתן יעוץ משפטי לאגודות שיתופיות חקלאיות.

המשרד מייצג אגודות שיתופיות רבות, ובכללן קיבוצים, מושבים, אגודות חקלאיות, גופים מסחריים ועסקיים, גופים קהילתיים וכיוצ"ב, ומספק להם ייעוץ שוטף הן בכל הקשור לדיני האגודות השיתופיות ולדינים אחרים.

המשרד מייצג לקוחות שהם אגודות שיתופיות הן בהליכים תאגידים הנוגעים לאגודה השיתופית ולחברות בה, לרבות ניסוח מסמכי יסוד, הסדרת יחסים בין האגודה לבין חבריה, הסדרות תקנוניות, הליכים מול רשם האגודות השיתופיות וכיוצ"ב; הן בהליכים הנוגעים לפעילות השוטפת של האגודה, מול צדדים שלישיים והן ייצוג בהליכים משפטיים בבתי-משפט, בבוררויות בפני בוררים מטעם רשם האגודות השיתופיות ובטריבונאלים משפטיים אחרים.

בין היתר, מייצג משרדנו אגודות שיתופיות המאגדות חקלאים ובתי-אריזה. כמו-כן, מטפל משרדנו באגודות שיתופית לאספקת מים, לרבות בהליכי הקמתן, וכן הוא מטפל בהליכים של אגודות לאספקת מים מול רשות המים ומקורות, לרבות הסדרת זכויות מים.