< למאמרים

שוק הנדל"ן בהונגריה ירוויח ממדיניות עידוד הילודה?

16.02.16 | 03:38  

מענקי דיור מוגדלים למשפחות בהונגריה

במטרה לעודד את שיעור הילודה בהונגריה וכן מתוך כוונה לעורר את השוק הרדום של הדיור למגורים, החליטה ממשלת הונגריה לסבסד החל מינואר השנה (2016) את עלות רכישת דירת המגורים עבור משפחות עם ילדים.

בהתאם להחלטה זו שונתה מדיניות מענקי הדיור הנוכחית (csok) באופן המזכה משפחות שיש להן 3 ילדים, או שבתכנון המשפחה הן צפויות לגדל 3 ילדים, במענק בגובה מרבי של 10 מיליון פורינט (כ-36 אלף דולר) לרכישת דירה חדשה. משפחות עם שני ילדים תהיינה זכאיות למענק בגובה 2.6 מיליון פורינט (כ-10 א' דולר) לרכישת דירה כזו. גם משפחות משפרות-דיור תהיינה זכאיות בנסיבות מסוימות למענקים אלה. זוגות חשוכי ילדים מעל גיל 40 ובעלי עבר פלילי אינם זכאים למענקים. הגדרת "ילד" בתקנון המדיניות לצורך הזכאות למענק הורחבה והיא כוללת עתה גם ילדים עד גיל 20 שנה, או 25 שנים לגבי סטודנטים, עוברים מהחודש ה-24 להריון, וגם ילדים מאומצים. מקבלי מענק שבתום התקופה הקובעת יתברר כי לא עמדו ביעד הילודה המזכה במענק ידרשו להשיב את הכסף בתוספת ריבית גבוהה.

משפחות שתרכושנה דירות יד-שניה ומשפחות עם מספר ילדים קטן, תהיינה אף הן זכאיות למענקים, אך בשיעורים צנועים יותר. 

למענקים זכאים אזרחי הונגריה, בעלי הכנסה מעבודה בהונגריה או מחוצה לה, אך גם בעלי תושבות מקומית, אף אם אינם אזרחי המדינה.

מעריכים כי לכ-200,000 משפחות בהונגריה יש 3 ילדים או יותר, והם תוכלנה להנות מהמענק בשיעורו המירבי. ממשלת הונגריה לא הציבה תקרה תקציבית מרבית להטבה מרשימה זו.

בנוסף למענק זה מעמידה ממשלת הונגריה למשפחות הרוכשות דירות מגורים גם הלוואות מסובסדות עד לסכום של 10 מיליון פורינט בריבית מירבית של עד 3%.

 ברקע החלטות הדרמטיות הללו ניצבות שתי תופעות המדאיגות את קברניטי המדינה בהונגריה:

האחת - שיעור הילודה הנמוך במדינה. אוכלוסית הונגריה נאמדת בכ-10 מיליון נפש, כמספרה ערב מלחמת העולם השניה. שיעור הילודה הנמוך מאיים לצמצם את היקף האוכלוסין ולגרום לפגיעה קשה באיזון התשתיות במדינה המבוסס על אוכלוסיה בהיקף מינמלי ידוע; נושא זה עומד על סדר היום הציבורי בהונגריה. שיפור מענקי הדיור למשפחות ביחס ישר לגודלן הוא אחת הדרכים לעידוד הילודה במדינה;

השניה - קיטון משמעותי בהיקף התחלות הבניה של דירות למגורים ומיתון מתמשך בשוק הנדלן למגורים. כפי שהזכרנו במאמר קודם (דצמבר 2015) מספר יחידות הדיור החדשות שנמכרו במדינה בשנת 2015 צנח ל-8,300 לעומת למעלה מ40,000 דירות לשנה בעשור הקודם. יש לראות את המהלך הנוכחי להעמדת מענקי דיור כמהלך משלים להורדה המשמעותית בשיעור המע"מ על דירות מגורים חדשות, אשר עליו דווחנו במאמרנו הקודם; שילוב שני המהלכים, כך מעריכה כנראה ממשלת הונגריה, יעורר במהירות את שוק הנדלן למגורים במדינה זו.