< למאמרים

רישום סימן מסחר כחלק מאסטרטגית המיתוג של כל עסק

17.11.15 | 11:00  

העולם בו אנו חיים הוא עולם של מותגים (Brands). כמעט כל חברה שמבקשת לחדור לשוק או להחדיר לשוק מוצר חדש, עוברת תהליך של "מיתוג" עסקי. במסגרת תהליך זה נבנה המותג או הלוגו של החברה שבעתיד יסייע לצרכנים לזהות את המוצר או השירות עם המקור שלו.

הצורך בהגנה על המותג של כל עסק כמעט ברור מאליו. בשוק תחרותי בו שולטים המותגים יש חשיבות רבה בהבטחה שרק בעל העסק יוכל להשתמש במותג שייצר לעצמו. במיוחד נכונים הדברים כאשר תהליך המיתוג של מוצר, עסק או שירות כרוך בעלויות כספיות רבות. לכן, אסטרטגית המיתוג של כל עסק, קטן וגדול כאחד, חייבת לכלול גם הגנה על המותג של העסק ועל יציבותו, שאחרת הכספים שהושקעו בבניית המותג ירדו לטמיון ואף יסייעו לעסקים המתחרים.

הגנה מסוג זה ניתן לרכוש באמצעות רישום סימן מסחר או רישום סימן שירות, לפי העניין, והיא חשובה לא פחות מאשר יצירת המותג עצמו.

סימן מסחר יכול להיות אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה והוא יכול להירשם לגבי סוגים של מוצרים או סוגים של שירותים (שאז הוא מכונה 'סימן שירות'). סימן המסחר יכול לכלול את שם המותג, הלוגו ומאפיין עיצובי אחר בקשר אליהם.

הגנה על המותג של העסק באמצעות רישום סימן המסחר מאפשרת לעסק לעשות שימוש ייחודי בסימן המסחר בקשר עם המוצרים או השירותים שלגביהם הוא נרשם. בדרך זו, רישום סימן המסחר מאפשר לבעל עסק להגן על ההשקעות הרבות שהשקיע בבניית המותג והלוגו שלו.

ערכו וכוחו של המותג הוא ביצירת קשר אמוציונאלי בין המוצר או השירות לבין ה"צרכן" ובבידול המוצר ממוצרים דומים אחרים בשוק. רישום סימן מסחר מסייע בביסוס המוניטין של בעל העסק ובמניעת השימוש במותג על ידי מתחרים אחרים בשוק.

השלב הראשון באסטרטגיית המיתוג צריך להיות ביצוע בדיקה יסודית, כי המותג הנבחר אכן "פנוי" לשמש כמותג של בית העסק. כלומר, חובה לוודא, כי עסק אחר לא ביקש לרשום סימן מסחר או שירות לגבי המותג הנבחר, שהרי אם המותג הנבחר הוא סימן מסחר של עסק אחר, או שהוא דומה מספיק לסימן מסחר של עסק אחר באופן שעלול ליצור הטעיה, יוכל בעל סימן המסחר הרשום למנוע את השימוש של העסק במותג שזה עתה בחר לעצמו. חמור מכך, שימוש במותג זה אף עלול להוביל לתביעה לפיצויים.

יוסבר, כי הבעלים של סימן מסחר רשום הוא היחיד שזכאי להשתמש בסימן ביחס למוצרים או שירותים לגביהם הוא רשום. לכן שימוש בסימן זהה או דומה עד כדי הטעייה ביחס לאותו סוג מוצרים או שירותים על ידי אדם אחר ללא הרשאה, מהווה הפרה של סימן המסחר ומזכה את בעל הסימן בפיצויים. במקרה כזה, מספיק להוכיח, כי הסימן רשום בפנקס סימני המסחר ואין צורך להוכיח, כי הסימן בעל מוניטין בקרב הציבור. אין אפילו צורך להוכיח, כי הציבור מתבלבל בפועל בין הסימנים, אלא רק, כי הם דומים.

לכן, במיוחד לבעלי עסקים קטנים ועסקים מתחילים יש תועלת מרישום סימן מסחר, שכן בדרך זו הם יוכלו להגן על המותג שבנו לעצמם עוד בטרם הוא זכה למוניטין נרחב בשוק. עסקים בתחילת דרכם אינם יכולים ליהנות מהגנות אחרות שמעניק החוק למי שכבר צבר מוניטין בשוק, כמו למשל הגנת סימן מסחר מוכר היטב. עבור עסק בתחילת דרכו שטרם צבר כל מוניטין בשוק הדרך הכי טובה והכמעט בלעדית להגן על המותג שלו היא באמצעות רישום סימן מסחר או סימן שירות.

לאחר בחירת המותג, השלב השני באסטרטגיית המיתוג הוא רישום סימן המסחר הנבחר בפנקס סימני המסחר. הליך זה יבטיח לבעל העסק את הזכות לעשות שימוש בלעדי בסימן המסחר שבחר לעצמו. בעל עסק חדש שלא רשם סימן מסחר על המותג שלו עלול לאבד את כל השקעתו במיתוג המוצר אם גורם אחר בשוק יתחיל לשווק מוצר דומה תחת שם דומה, ומצבו אף יהיה חמור יותר אם המתחרה אף ירשום סימן מסחר בגין סימן זה, וימנע מבעל העסק הראשון להמשיך ולעשות שימוש במותג שיצר.

עלות רישום סימן מסחר, ביחס לתועלת שבעל העסק מפיק ממנו, היא נמוכה מאוד והאגרה שיש לשלם בגין כל בקשת רישום עומדת היום על 1,617 ₪ בלבד.

יש לזכור, כי ככל שמוצר מסוים מצליח יותר, כך ערכו הכלכלי של סימן המסחר שלו עולה. מאחר וציבור הצרכנים מזהה את המוצר על פי סימן המסחר וכך הוא יכול לבחור בו, על פני מוצרים אחרים. כך בדיוק גם לגבי סימן שירות. ככל שנותן שירותים צבר מוניטין בשם שלו, כך ערכו הכלכלי של השם עולה ובהתאמה גם חשיבות רישום סימן שירות על שם העסק.

מכאן, כי רישום סימן מסחר וסימן שירות הוא אלמנט מרכזי באסטרטגיית המיתוג של כל עסק ובהגנה על מותג בית העסק.

משרדנו מלווה בעלי עסקים וחברות ברישום סימני מסחר בישראל ובעולם, וישמח לסייע גם לך בהגנה על שם בית העסק שלך, המוצר שלך, רישום סימני מסחר בארץ ובחו"ל וכן בכל מקרה של הפרת סימני מסחר.