< למאמרים

ראש השנה לאילנות – זמן לחשוב גם על הטבע

09.02.17 | 11:13  

ראש השנה לאילנות הוא זמן טוב לקחת פסק זמן, להקדיש תשומת לב לטבע ולזכור כי יש לנו משימה לשמור עליו ועל המגוון הביולוגי החי והצומח בו, למעננו ולמען הדורות הבאים. חשוב שנדע כי לכל פעולה שאנו בוחרים לעשות, או לא לעשות, יש השפעה כלשהי על המתחולל בטבע.

על פי הנתונים הידועים, נכון להיום 60% משירותי המערכת האקולוגית בעולם נשחקו או מנוצלים באופן המסכן את עתידם, ובישראל, למשל, 60% מהיונקים ו23% מדגי המים המתוקים נמצאים בסכנה. מגמות אלו בארץ ובעולם עלולים להוביל לבעיות רבות כמו שינויי אקלים, מחסור במים, בעיות באספקת המזון ועוד.

השמירה על הסביבה עולה בשנים האחרונות כחלק מן האחריות החברתית של עסקים כלפי הלקוחות וכלפי כל מי שמושפע מפעילותם. כמו כן, סוגי עסקים מסוימים, ובמיוחד אלו התלויים במשאבי הטבע, אף יושפעו ישירות מפגיעה במגוון הביולוגי. לצורך כך, מספר חברות בינלאומיות אף יוצאות בשיתופי פעולה עם ממשלות וארגונים כדי למצוא דרך משותפת לפגוע פחות בטבע ובמגוון הביולוגי במסגרת פעילותן. ומדינת ישראל לא נשארת בצד במקרה זה, בחודשים הקרובים צפוי להתפרסם קול קורא של המשרד להגנת הסביבה בו יהיה מנגנון תמיכה לעסקים לצורך הטמעה וישום של שיקולים המתחשבים במגוון ביולוגי במסגרת הפעילות העסקית.

החשיבות של הקול הקורא היא בהטמעת דפוס המחשבה לפיו לכלל העסקים הפועלים בישראל ישנו תפקיד חשוב בשמירה על המגוון הביולוגי, התחשבות בשמירה על הטבע והסביבה במסגרת השיקולים העסקיים הינה חיונית לחיבור העסק לקהילה והסביבה בה הוא פועל, מעניק לעסק הזדמנות להשיב תודה לסביבתו ולשפר את מעמדו הציבורי ויכול לעזור לכך שחומרי הגלם המשמשים אותו יתכלו בצורה איטית יותר.