< למאמרים

עיצומים כספיים המוטלים מכוח החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים – מסתבר שיש מה לעשות

06.04.17 | 12:01  

בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, תשס"ז – 2007 ("החוק") נקבעה חובה על יבואני צמיגים וכלי רכב לפעול לסלוק ולמחזור צמיגים משומשים, לפי יעדים שנתיים הנקובים בחוק. כמו כן, מוטלת על היבואנים לדווח על כך לממונה על מחזור צמיגים במשרד להגנת הסביבה ("הממונה").

יבואן אשר איננו עומד ביעדים הנקובים בחוק חשוף לעיצומים כספיים גבוהים במיוחד שהממונה רשאי להטיל.

בשנה האחרונה הטיל הממונה עיצומים כספיים בסכומים של מיליוני שקלים על שורה ארוכה של יבואנים, מהמובילים והבולטים בענפים אלה. משרדנו ייצג בעת האחרונה כמה יבואנים כאלה, אשר סברו כי פעלו כשורה, אך בכל זאת הוטלו עליהם עיצומים בסכומים מצטברים של יותר מ-26 מיליון ש"ח.

בעקבות התערבותנו, תוך שימוש בכלים משפטיים הולמים, הכרות מעמיקה של המערכת ושל תחום המיחזור של צמיגים ומחשבה יצירתית, עלה בידינו להביא לביטול מוחלט, ובמקרה אחד להפחתה משמעותית מאוד, של העיצומים שהממונה הודיע על כוונתו להטיל על לקוחותינו, בשל מה שהוגדר "אי עמידה ביעדי המיחזור".

בסוג אחד של מקרים, ייצגנו שני יבואני צמיגים גדולים ויבואן רכב גדול והצלחנו להביא לביטול כוונתו של הממונה להטיל עיצומים בסכומים העולים על 24 מיליון ש"ח וזאת "לאחר בחינה ושקילה של הטיעונים שפורטו" בפניותינו. במקרה אחר, ייצגנו יבואן צמיגים גדול אשר עתרנו מטעמו לבית המשפט לאחר שהוטלו עליו עיצומים בסכום של 2 מיליון ש"ח בקירוב. 24 שעות לפני הדיון, הגיע איתנו הממונה לפשרה לפיה יופחת העיצום לסכום של כ-90% מסכומו המקורי.

קשה להפריז בחשיבות פריצת הדרך המשפטית שהסכם פשרה זה פותח בפני יבואנים נוספים כמוכם, ולא רק בהקשר של החוק הזה אלא גם בהקשר של עיצומים מוטלים מכוח חוקים אחרים.

משרדנו מייעץ לגופים עסקיים רבים בסבך הרגולטורי ההולך ומחמיר בתחום הרגולציה הסביבתית ומייצג אותם בפני הרשויות. נשמח להיפגש, לשמוע על האתגרים איתם אתם מתמודדים ולהציע "חליפת הגנה" התפורה למידותיכם. במידה ואתם מסתייעים בשירותיו של משרד עורכי דין אחר בתחום, נשמח לסייע לו להתמודד עם הנושאים הללו, אשר בהם רכשנו לאורך השנים מומחיות מיוחדת.

---

*עו"ד עפר בר-און משמש כשותף מנהל במשרד ומתמחה במשפט מסחרי, מנהלי וברגולציה

*עו"ד ירון סילבר, שותף המתמחה בתחום המוטור והמשפט המסחרי

*עו"ד גל שניר משמש כראש תחום רגולציה סביבתית במשרד ושימש כעוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בין השנים 2014-2016