< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - מרץ 20

05.04.20 | 12:32  

עת"מ (ת"א) 37547-07-18‏  ליאורה מיכקשווילי נ' עירית תל-אביב-יפו (פורסם בנבו, 01.03.2020)

נקבע כי על העירייה להנפיק לעותרות אישור עירייה לשם העברת זכויות בדירה (לפי סעיף 324 לפקודת העיריות), משלא הוכיחה קיומו של חוב בגין הנכס (ובגין אילו תקופות) ומשעלה כי ניסיון הגבייה הפסיבי נגוע בשיהוי ניכר.

 

ת"ת (שלום נת') 19885-08-19 עירית נתניה נ' ליטל גואטה (פורסם בנבו, 19.02.2020)

התקבלה בקשת רשות להתגונן כנגד תביעת חוב ארנונה.

נקבע כי במצב שבו לא שולם חוב ארנונה שסכומו גבוה במשך 3.5 שנים, וכאשר נראה כי היתה ידיעה בפועל מצד מחלקת הארנונה בעירייה על תשלום בפועל של הבעלים במקום השוכרים ועל חריגות בניה שבוצעו בנכס, היה על העירייה לפעול ביוזמתה, מכוח חובת ההגינות החלה עליה ולשם הקטנת הנזק, לבירור האם הנכס ריק או שהתחלפו המחזיקים בו.  

 

ת"א (שלום ת"א) 23174-05-15 עיריית הרצליה נ' ירון כרמי (פורסם בנבו, 06.02.2020)

נקבע כי לצורך גביית חוב ארנונה של חברה מבעלי השליטה בה (בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 המחיל את הוראות סעיף 119(א) לפקודת מס הכנסה), יש צורך בקיומם של 6 תנאים: (1) החיוב הוא בגין נכס שאינו משמש למגורים; (2) החוב הוא חוב ארנונה סופי; (3) החברה לא פרעה את החוב; (4) החברה הפסיקה את פעילותה; (5) הנתבעים הם אכן בעלי שליטה בחברה; (6) הנתבעים קיבלו לידיהם את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית.

הנטל להוכחת התקיימות תנאים 1 עד 5 מוטל על הרשות המקומית, ואל הנתבעים עובר הנטל להוכיח (באמצעות עדויות ומסמכים) את היפוכו של תנאי 6, היינו כי הם לא קיבלו לידיהם את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית. במקרה דנן הצליחו הנתבעים להוכיח את היפוכו של תנאי 6 לעיל, ולאור זאת התביעה נגדם נדחתה.

 

* הבהרה: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.