< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - מאי 20

01.06.20 | 01:21  

עע"מ 1090/19 קלימי דיין נג'טולה נ' עיריית בת-ים (נבו, 27.5.2020)

למערער חירות מלאה לשהות היכן שיבקש, אך את חובותיו בגין נכסיו עליו לשלם כדין, ללא קשר למקום מושבו. לזכות הקניין מתלוות גם חובות, וביניהן החובה לשלם מיסי עירייה בגין הנכס. חובה זו איננה תלויה ביכולת השימוש בנכס וההנאה מן השירותים אותם מספקת העירייה, אלא חלה אף על מחזיק בנכס ריק.

 

בר"מ 6878/17 ‏עיריית ראשון לציון נ' ציונה נחום (נבו, 6.5.2020)

  • על הרשויות המקומיות להפחית את תשלומי הארנונה הנגבים בהסדר תשלומים, אם המדד יורד.
  • שני החריגים אשר בהתקיימם יתאפשר לרשות לחזור בה מהודעת חדילה ולחדש את הגביה שבגינה הוגשה בקשת האישור הנם: 1. חקיקת חקיקה חדשה המכשירה את הגביה; 2. הלכה פסוקה שקבעה כי הגביה הייתה כדין.

 

עמ"נ (מינהליים י-ם) 12759-12-17 מנהל הארנונה של עיריית ירושלים נ' ב. צ .י .פ צעד קדימה בע"מ (נבו, 29.03.2020)

נפסק כי רק מעון יום מפוקח נכנס בגדר הוראת הפטור מארנונה שבסעיף 5ג(ה)(4) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938.

 

עת"מ (חי') 46349-02-19 מרכז מילמן נ' משרד הפנים (נבו, 19.3.2020)

הגדרת מוסד כ"מוסד ציבורי" (לצרכי מס הכנסה בהתאם לסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה) אינה רלבנטית לשאלה האם הוא "מוסד מתנדב" (לצרכי פטור מארנונה מכוח פקודת הפיטורין), כלומר האם התמורה שהוא גובה משקפת את הפן ההתנדבותי בפעילותו. אפילו אם ניתן "להקל" מעצם ההכרה כמוסד ציבורי לצרכי מס הכנסה, הרי מתן "הקלה" זו מסורה לשיקול דעת הממונה על המחוז במשרד הפנים (שלא בנקל יתערבו בו).

 

תא"מ 64382-06-16 עירית ירושלים נ' שלמה אמנון עיני (נבו, 19.3.2020)

כל עוד לא ניתנה "הודעת חדילה" בכתב, חלה החבות בארנונה על המחזיק, ללא קשר לסיבה שבגינה לא ניתנה. ההתנגדות שהגיש הנתבע לתביעה הראשונה הוכרה כ"הודעת חדילה" החל ממועד הגשתה. הריבית שישלם התובע בגין התקופה שבמהלכה התמהמה הרשות המקומית, ללא הסבר המניח את הדעת, מלקדם את ההליכים המשפטים כנגדו, תהא לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, ולא לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם-1980.

 

תא"מ 10795-03-16 עירית ירושלים נ' ראמי דבש (נבו,15.3.2020)

 נדחתה תביעת העירייה לתשלום חוב ארנונה, ונקבע שהיא מנועה בשל שיהוי מלתבוע את הנתבע בגין ההחזקה בנכס בתקופה שבה לא הודה.

 

* הבהרה: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.