< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - ינואר 20

02.01.20 | 12:05  

בר"מ 7935/19 ‏משתלת פולק גרנד סנטר מסילת ציון נ' ועדת הערר לענייני ארנונה (נבו, 17.12.2019)

ועדת הערר לענייני ארנונה היא גוף מעין-שיפוטי חשוב, שלהחלטותיו יש משמעות כלכלית כבדת משקל והשלכות על זכויותיהם של אזרחים וגופים כלכליים. דרכי מינוי חברי ועדת הערר ותוקפם של מינויים אלה הם עניינים חשובים ומהותיים. יחד עם זאת, לא ניתנה רשות ערעור במקרה דנן, הנימוק לכך היה כי לא היתה מחלוקת עקרונית על כללי מינוי חברי הועדה, אלא רק על התוצאה הראויה בנסיבות העניין שבהן הכללים לא קוימו ככתבם וכלשונם. לנוכח המינוי העדכני והתקין של הוועדה משנת 2019, והעובדה שהוועדה הודיעה כי תקיים את הדיון מחדש בהרכבה הנוכחי, אף אין לומר שקבלת הבקשה לרשות ערעור נדרשת מטעמים של מניעת עיוות דין.

 

עמ"נ (ת"א) 69375-11-18 אר.אס.אס.שיווק יינות ומזון בע"מ נ' עיריית תל-אביב יפו (נבו, 18.12.2019)

נקבע כי עסק שבו מתבצעות פעולות חיתוך ואריזה של פירות לשם משלוחים באריזות שי ראוי להיות מחויב בארנונה לפי הסיווג של "בתי מלאכה".

 

ת"צ (חי') 28420-12-17‏ מרק פייסחוב נ' עיריית חדרה (נבו, 8.12.2019)

בהתאם להלכת אי.בי.סי )עע"מ 867/11 עיריית תל-אביב נ' אי.בי.סי ניהול והחזקה (נבו, 28.12.14) נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל אי חוקיות גביית ארנונה בגין שטחים משותפים (לאור פגם משורשר נטען בצווי הארנונה מאז 1999).  נקבע כי אין להסיק מהעובדה שלא כל הבניינים בעיר מחויבים לפי צו הארנונה כנוסחו משנת 1999, שהמשיבה אינה מחייבת בארנונה לפי ההגדרה משנת 1999 (היינו ייתכן ואין אפליה אלא פשוט היעדר יישום בפועל של הצו). אם תתקבל טענת המבקשים שהגדרת צו הארנונה עד 1999 לא כללה את החלק היחסי בשטחים המשותפים, המסקנה היא שצו הארנונה שותק בהקשר זה, ואז הארנונה שהוטלה על רכיב זה לראשונה בשנת 1999, מהווה "הטלה ראשונה" שאינה פוגעת בדיני ההקפאה.

 

ת"א (חי') 29813-06-19‏ ‏ עירית נהריה נ' מעבדת שיניים שדה זאב בע"מ (נבו, 24.11.2019)

נמחקה על הסף תביעה למתן סעד כספי המהווה למעשה תקיפה ישירה של ההחלטה המנהלית (חוקיות צו הארנונה).

 

עמ"נ 77742-01-19 מנהל הארנונה בעירית חיפה ואח' נ' ליגת תעשיות בע"מ ואח' (נבו, 28.10.19)

משתמה תקופת ההיתר לשימוש חורג (למטרת עסק), וכל עוד לא נמשך בפועל השימוש החורג (והנכסים ריקים), יש לשוב לעיקרון הבסיסי ולפיו נכס ריק יסווג על פי השימוש הזול ביותר מבין השימושים המותרים בו. 

 

עמ"נ 51044-07-17 טרנס טייטלס בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב (נבו, 27.10.2019)

פעילות הפקת הכתוביות ועריכתן אינה נכללת במסגרת "פוסט פרודקשן"; יישום מבחני העזר מעניין רעיונית על פעילות המערערת מעלה כי מדובר בפעילות שירותית ולא ייצורית. בחינת השיקולים השונים שצוינו בעניין ברודקאסט (בר"מ 1676/15- בחינת תכלית ההקלה עם מפעלי תעשייה, תוך מתן תמריצים לעידוד פעילויות תומכות תעסוקה וכלכלה; מקסום רווחים ותועלת כלכלית מכל נכס ביחס לשטחו; בחינת הסיווג ההיסטורי; מתן עדיפות לסיווג ספציפי על פני סיווג שיורי) אינה משנה מסקנה זו.

 

ת"צ (מרכז) 62376-03-14 טכני טופ 2004 בע"מ נ' עיריית נס ציונה (נבו, 29.10.2019)

התקבלה תביעה ייצוגית כנגד עיריית נס ציונה ונקבע, כי עליה להשיב לכל אחד מחברי הקבוצה את תשלומי היתר ששילמו בגין תשלומי פיגורים כמשמעם בחוק הריבית, בשל כך שהעירייה גבתה תשלומי פיגורים בגין מלוא סכומי החובה בחשבונם מבלי להפחית מהם תחילה את יתרות הזכות העומדות לרשותם באותו חשבון (ובגין אותו נכס).

 

* הבהרה : האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.