< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - דצמבר 19

03.12.19 | 02:42  

עמ"נ (י-ם) 22338-10-18‏ ‏מנהל הארנונה של עירית ירושלים נ' בני נחמיה חצרי א.ב. קידום פרויקטים בע"מ (נבו, 15.10.2019)

ועדת הערר לענייני ארנונה מוסמכת לעסוק בשאלות פרשניות הנוגעות לצו הארנונה, וזאת כאשר השאלות הפרשניות מחייבות הכרעה לצורך בירור סוגיה של סיווג נכס לצרכי חיוב בארנונה.

 

ת"צ (ת"א) 28953-01-15‏ ‏ פאו-ברזיל בע"מ נ' עירית בני ברק (נבו, 12.11.2019)

אושרה תובענה כייצוגית שעניינה חיוב רטרואקטיבי בארנונה, שלא כדין ומבלי לאזן את השיקולים שנקבעו בפסיקה.

נקבע כי כאשר מדובר בחיוב רטרואקטיבי - הנטל על הרשות להוכיח שמדובר בחיוב שאינו פסול, קרי שמלכתחילה נבחנו כראוי נסיבותיו של הנישום ונערך איזון ראו בין השיקולים הרלוונטיים. במקרה דנן הוכח לכאורה שהעירייה מחייבת רטרואקטיבית באופן גורף עסקים ששטחם גדל – מתוך תפיסה שמדובר בתיקון שומה מותר ומבלי לבצע את הבדיקות הנדרשות ובכלל זה הסתמכות הנישומים ואשמתם במצב שנוצר.

 

* הבהרה : האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.