< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - אפריל 20

13.05.20 | 12:39  

ת"צ (מינהליים י-ם) 5862-04-19 פואד נסטאס נ' עירית ירושלים (פורסם בנבו, 10.03.2020)

התקבלה בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית מחמת היעדר עילת תביעה המאפשרת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט. נקבע כי חוקיות גביית הארנונה אינה מותנית במתן שירותים מוניציפאליים. לכן, גם אם העירייה אינה מספקת שירותים מוניציפאליים בתחומי שכונת מגוריו של המבקש, אין בכך כדי להפוך את גביית הארנונה ממחזיקי הנכסים בשכונה הנדונה לגביית מס "שלא כדין".

 

עמ"נ (מינהליים חי') 15322-07-18 מאפיית אריאל בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית חיפה (פורסם בנבו, 30.03.2020)

נקבע כי מרוץ הזמן להגשת השגה מתחיל ביום קבלת הודעת התשלום על ידי החייב. כל עוד לא נמסרה לחייב הודעת התשלום (בין אם היא הודעה ראשונה לחיוב בארנונה ובין אם היא הודעה מתוקנת), לא יתחילו להימנות המועדים להגשת ההשגה. חזקת המסירה שבסעיף 344 לפקודת העיריות תחול על הודעות הנשלחות על ידי העירייה בהתאם להוראות הפקודה ולא על הודעות שנשלחות על ידי גורם אחר הפועל בשם העירייה.

 

ת"צ (ת"א) 59994-01-20 עו"ד גיל איזנברג נ' עירית תל-אביב-יפו (פורסם בנבו, 22.3.2020)

נקבע כי עורכי דין שהגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית מנהלית- בגין גבייה נטענת שלא כדין של תשלומי ארנונה ותשלומי פיגורים, למפרע ולאחר חלוף תקופת ההתיישנות - אינם יכולים לשמש גם המבקשים/התובעים המייצגים וגם באי הכוח המייצגים.

 

* הבהרה: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.