< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - אוגוסט 19

06.10.19 | 11:56  
  • תא"מ (חי') 64672-11-17 עומר ש.ל. תקשורת מקומית בע"מ נ' עיריית חיפה (נבו, 30.7.2019) - נקבע כי מחזיק שלא השיג בדבר גודל הנכס ולא הודיע לרשות בדבר שינוי שנעשה בנכס, מנוע מלתבוע החזר ארנונה במקרה שבו התברר בדיעבד כי גודל הנכס בפועל הנו קטן יותר מזה הרשום בספרי הרשות, וכי בנסיבות אלה אין התרשלות כלשהי מצד הרשות.

 

  • עת"מ 40678-01-19 סמואל ואח' נ' עירית תל-אביב-יפו (נבו, 15.7.2019) -  נקבע כיהעירייה מוסמכת לקבוע, מתוך שיקולים עניינים, כי לא קיימת תשתית עובדתית ראויה המוכיחה את ההחזקה בנכס, והיא רשאית להתנות את הרישום בקבלת מסמכים שיוכיחו את ההחזקה בנכס.

 

  • ת"צ (חי') 4164-09-16 יעקב זייתוני נ' עיריית חיפה (נבו, 9.7.2019) – עיריית חיפה הודיעה מראש לתושבים בדבר כוונתה לערוך סקר מדידות עקב פסיק בית המשפט העליון בעניין אלעזר עמר נ' עיריית חדרה (בנושא עיגול שטחים בארנונה). בשל כך דחה בית המשפט בקשה לאישור תובענה כייצוגית להשבת כספים שלכאורה נגבו על-ידה ביתר בשל חיוב בארנונה שנעשה רטרואקטיבית מתחילת שנת המס, כתוצאה מסקר המדידות האמור שבוצע במהלך שנת המס.

 

  • עת"מ (י-ם) 23067-04-16 המוסד לביטוח לאומי נ' עיריית ירושלים (נבו, 7.7.2019)- נקבע כי חיובו של המוסד לביטוח לאומי בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר" נעשה כדין, לאחר שסיווג "משרדי ממשלה" בוטל בהיותו בלתי חוקי בהתבסס על "מיהות המשתמש" בלבד ללא כל התייחסות לשימוש הספציפי שנעשה בנכס.

 

* הבהרה : האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.