< למאמרים

עדכוני מעסיקים – תיקון 12 לחוק הגמל

25.01.16 | 01:19  

בחוזר זה נבקש לעדכן בתיקון לחוק הגמל, שצפוי להכנס לתוקפו בתחילת פברואר 2016, והוא בעל השלכה רחבת היקף על מעסיקים רבים בהקשר של אחוזי ההפרשות הפנסיוניות לעובדיהם ועלויות המעסיק בגין הפרשות פנסיוניות. 

במסגרת התיקון לחוק הוטל איסור לקשירה בין סוג המוצר הפנסיוני בו יבוטח עובד לבין אחוזי הפרשות שונים מצד המעסיק, ועל אף שהבחנה כזו נפוצה בהסכמי העסקה כיום.

בין היתר, על פי תיקון זה, אסור להמשיך ולפעול על פי ההיתר הכללי שלפי סעיף 14 שניתן על ידי שר הכלכלה עוד ב- 1998 (!) ואסורות הסכמות שכיחות הקיימות בהסכמי העסקה רבים היום (גם קיבוציים) והקובעים הפרשות באחוזים שונים לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים.

בפרק הזמן שעד לתיקון הדין או הסכמי ההעסקה הקיימים, עשויה להיות לתיקון להיות השפעה ישירה ומשמעותית על עלויותיו השוטפות של המעסיק לטובת הסדרים פנסיוניים לעובדיו.

אנחנו מאמינים שתמצאו גם עדכון זה חשוב ורלוונטי עבורכם.

 

בכל שאלה או הבהרה, בנוגע לאמור בחוזר זה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרדנו, עו"ד הדס שגיא-וינבאום.