< למאמרים

חוזר לקוחות - עדכון קורונה בעקבות פסיקת ביה"ד לעבודה

06.04.21 | 02:28  

להלן הנחיות תמציתיות המובאות לשימושכם, על רקע מתן החלטה משמעותית על ידי בית הדין לעבודה במסגרת סע''ש 42405-02-21 סיגל אבישי נ' מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל  (מיום 21.3.21) בעניין חיוב עובדים למסור פרטים אודות התחסנות וכן לעניין החלת הגבלות על עובדים לא מחוסנים.

האם מותר לשאול עובדים האם הם מחוסנים או מתכוונים להתחסן?

בסע''ש 42405-02-21 סיגל אבישי נ' מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל (מיום 21.3.21) (להלן: "ההחלטה") קבע בית הדין לעבודה כי המידע בדבר עצם התחסנותם של עובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק וזאת על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו ולארגן את אופן העבודה כפי שהוא רואה לנכון (למשל, קביעת "קפסולות" וסידורי ישיבה) והכל לשם שמירה על ביטחון ובריאות כלל העובדים. לכן, התשובה לשאלה זו היא חיובית.

 האם מותר למנוע כניסה למקום העבודה של מי שאינו בעל תעודת מתחסן או תעודת מחלים?

על בסיס ההחלטה, למרות שאין חוק שמחייב עובדים להתחסן או מונע מאדם כלשהו שהייה במקום העבודה אם אינו מחוסן, בנסיבות מסוימות המעסיק רשאי למנוע כניסה למקום העבודה של מי שאינו בעל תעודת מתחסן או מחלים, מכוח חובתו לשמור על בריאות עובדיו ולספק להם סביבת עבודה בטוחה.

זאת, בתנאי שהמעסיק בחן נקיטת אמצעים חלופיים ופוגעניים פחות – כמו למשל, דרישה להציג בדיקת קורונה בתדירות סבירה קבועה, לאפשר לעובד לעבוד מהבית (לתקופה מוגבלת, במידה שתפקידו מאפשר זאת), להעבירו לחדר מבודד במשרד וכו'.

האם קיימת חובה לאפשר לעובד שאינו מחוסן לעבוד מהבית?

כפי שנקבע בהחלטה, תמיד יש לבחון האם קיימת חלופה פוגענית פחות, ולכן כל עוד העבודה מהבית אפשרית ואינה פוגעת בתפקוד השוטף, רצוי (בשלב זה) לאפשר לעובד להמשיך לעבוד מהבית. 

 האם מותר לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית כתנאי לכניסה למקום העבודה?

על בסיס ההחלטה ניתן להסיק כי במקרים מסוימים, מעסיק רשאי לחייב עובד להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה וסבירה.

חיוב בבדיקה בתדירות של אחת לשבוע נקבעה על ידי בית הדין בהחלטה זו כדרישה מידתית וסבירה.  

עם זאת, לדעתנו, ניתן לחייב עובד לערוך בדיקה בתדירות סבירה רק לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות (כמו עבודה מהבית או הצבה בחדר מבודד).

 האם ניתן לחייב עובד לערוך את הבדיקה בזמנו הפנוי?

לא נקבע בהחלטה האם ניתן לחייב את העובד לערוך את הבדיקה בזמנו הפרטי – אך כמו שחיסון מתבצע על ידי העובד בזמנו הפרטי, לדעתנו סביר בהחלט לחייב לערוך את הבדיקה לא במסגרת זמן העבודה.

האם קיימ חשיפה משפטית או אחרת לאור הפגיעה בזכויות של העובד מעצם חיובו לערוך בדיקת קורונה בתדירות סבירה?

לעניין החשיפה המשפטית הכרוכה בחיוב עובד לעבור בדיקת קורונה שלילית ולהציג את תוצאותיה, נקבע כי העובדה שניתן לחייב עובד לבצע בדיקת קורונה בתדירות סבירה אינה שוללת כי עשויה להיווצר לו בשל כך עילת תביעה בשל הפגיעה בזכויותיו. עילה זו עשויה להקים זכאות לפיצוי כספי.

כמו כן, היבט נוסף שיש לשקול הוא האם ישנה נכונות מטעם המעסיק לאכוף את קבלת התוצאות מהעובד ולחשוב מהי "הסנקציה" שתופעל אם העובד מסרב לדרישה זו.

 
הערה לפני סיום

ההנחיות הנ"ל מתבססות על פרשנותה של ההחלטה היחידה הקיימת כיום, אשר מתייחסת באופן ישיר לסוגיות אלה, ובשים לב לכך שהנושא לא עוגן בחקיקה או בתקדים מחייב.

כמו כן, ביום 4.4.2021, הוגש ערעור על ההחלטה האמורה וייתכן שהקווים המנחים בה ישתנו בקרוב על ידי בית הדין הארצי לעבודה.

לכן יש חשיבות יתרה להמשיך לנקוט בהתנהלות סבירה, מידתית ושוויונית כלפי כל עובד, על רקע אי הוודאות המשפטית הקיימת בסוגיה זו.

 

נשמח לסייע ולייעץ בסוגיות אלה באופן פרטני ככל שיידרש.