< למאמרים

המס על עובדים זרים לחקלאות בוטל באופן זמני- והחקלאים יכולים לנשום לרווחה

28.03.16 | 11:53  

עד לאחרונה נדרשו החקלאים לשלם מס בשיעור של 10% משכר העובדים הזרים עבור הזכות להעסקתם. כעת, ביטלה באופן זמני ועדת הכספים של הכנסת את המס- תוקפו של הביטול הוא למשך 5 שנים, לאחר שבמשרד האוצר ביקשו כי הביטול יהיה ל-3 שנים בלבד. לא ניתן לכנות את המס על המעסיקים אלא כ"מס גולגולת". מדובר בעלות שנתית נוספת של אלפי שקלים חדשים עבור כל עובד זר, כלומר – עשרות אלפי ₪ לפחות למשק חקלאי בגודל בינוני. הבסיס הרעיוני שבמס זה הוא ברצון לעודד את החקלאים להעסיק עובדים ישראלים, וזאת על-ידי ייקור עד כדי חוסר כדאיות כלכלית שבהעסקת העובדים הזרים. זאת לאחר שבתי-הדין לעבודה כבר הישוו את תנאי העסקתם של העובדים הזרים בחקלאות לאלה של העובדים הישראלים (המעטים). שילוב של השניים: החלת תנאי העסקה זהים לשני המגזרים, בצירוף "מס הגולגולת" (וכן אגרות נוספות הכרוכות בהעסקת העובדים הזרים) הביאה לכך שעלות העסקתו של עובד זר בחקלאות עומדת על כאלף ₪ יותר מידי חודש לעומת העסקת עובדים ישראלים. אלא שבכך לא היה כדי להפחית את הדרישה לעובדים זרים בחקלאות. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, עובדים ישראלים פשוט לא מעוניינים בעבודה החקלאית הקשה, בעיקר במקומות מרוחקים. פעם אחר פעם נתקלתי בחקלאים ישראלים שלא הצליחו לאתר עובדים ישראלים למשקיהם. שנית, התפוקות של העובדים הזרים הן, מה לעשות, גבוהות יותר. מכיוון שכך, ייקור העסקת העובדים הזרים הביאה לפגיעה אנושה בחקלאים ולקריסת משקים, אך לא הועילה כלל להגדלת העבודה העברית בחקלאית. המטרה שלשמה הוטל "מס הגולגולת" מלכתחילה פשוט הוחמצה. על רקע זה, ניתן לברך על החלטת וועדת הכלכלה לבטל מס שגוי, מיותר ומזיק זה, אם כי מובן שעדיף היה כי הביטול יהיה קבוע ולא רק כהוראת שנה למשך 5 שנים. כך או כך, מדובר בצעד בכיוון הנכון.

האם בכך יהיה כדי לפטור את מצוקות החקלאים? ממש לא. יש לטפל גם בתעריפי המים (בעיקר עבור חקלאים אשר צורכים מי מקורות שפירים); יש לטפל בפערי התיווך, שמביאים לפער של מאות אחוזים בין המחיר אותו מקבל החקלאי לבין המחיר אותו משלמים הצרכנים; ויש גם לצמצם למינימום את היבוא של תוצרת חקלאית, שמאפשר (בקלות רבה מידי) הגעת סחורה חקלאית ברמה נמוכה, תוך פגיעה מיותרת בתוצרת המקומית. מכאן, שהוראת השעה לא תביא, כנראה, גם לבשורה לצרכנים ולהורדה במחירי הפירות והירקות. לשם כך, נדרשת עוד מלאכה רבה וטיפול שורש של ממש.