< למאמרים

הונגריה מפחיתה המע"מ על דירות חדשות

29.12.15 | 09:48  

ב-15 בדצמבר 2015 הניחה ממשלת הונגריה על שולחנו של הפרלמנט ההונגרי את הצעת החוק העוסקת בהפחתת המע"מ על דירות מגורים חדשות מ-27% (השיעור הנוכחי) ל-5%. שיעור המע"מ המופחת עתיד לחול לפי הצעת החוק על דירות מגורים חדשות בלבד בבניינים רבי-דירות ששטחן איננו עולה על 150 מ"ר ועל מכירה של בתים חדשים צמודי-קרקע ששטחם הבנוי איננו עולה על 300 מ"ר. עם זאת, שיעור המע"מ המופחת לא יחול על קרקע פנויה. אם יאומץ על ידי הפרלמנט ההונגרי, צפוי החוק להיכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2016 ויהיה תקף כהוראת-שעה לתקופה של ארבע שנים - עד סוף שנת 2019. הוראות החוק יחולו רק על עסקאות מכירה שיחתמו אחרי כניסתו של החוק לתוקף.

שר הכלכלה ההונגרי, מהאי ורגה, צופה כי חרף הקטנת שיעור המע"מ, בסופו של דבר לא יפגע האוצר ההונגרי מהפחתה בהכנסות ממסים בשל צעד זה. יש להניח כי השינוי הדרמטי בשיעור המע"מ יעודד יזמים, מקומיים וזרים לשקול הקמת פרויקטים לבניה למגורים. עוד צופים בהונגריה כי הפחתת המע"מ כשלעצמה תביא לצמיחה מחודשת בשיעור התחלות הבניה למגורים, לגידול במכירה של כ-3,000 עד 5,000 יחידות דיור נוספות לשנה, וכן להפחתה במחירי הדיור והגדלת התעסוקה בענף הבניין.

יש להניח כי יהיה בשינוי דרמטי כזה בשיעור המע"מ כדי לעודד יזמים, מקומיים וזרים כאחד, לשקול מחדש הקמת פרויקטים לבניה למגורים בהונגריה.

נזכיר כי יוזמת החקיקה מגיעה לאחר ירידה תלולה בהיקף הבנייה, לאחר שבשנת 2015 צנח מספר יחידות הדיור שנמכרו לכ-8300 יחידות בלבד. לצורך השוואה, בעשור הקודם (למשל בשנת 2004), עמד היקף הדירות החדשות על כ- 43 אלף יחידות דיור חדשות בשנה.