< למאמרים

האם שוב יישארו התוכניות על הנייר?

27.11.16 | 10:17  

בישראל קיים מחסור עצום בחדרי מעונות לסטודנטים. מדו"ח מבקר המדינה שהוגש בחודש מאי האחרון ובחן, בין היתר, את התנהלות המועצה להשכלה גבוהה בנושא, עולה כי כ–‭310‬ אלף סטודנטים בישראל נאלצים להסתפק בכ–‭20‬ אלף מיטות בחדרי המעונות, בעוד שעל מנת להשוות את המצב במדינות ה–‭,OECD‬ נדרשת תוספת של לפחות ‭ 20‬ אלף מיטות.

ואכן, לפני מספר ימים התבשרנו על החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל לקדם הקמה של כ–‭20‬ אלף מיטות במעונות סטודנטים עד שנת ‭ .2020‬ החלטת המועצה היא המשך ישיר להחלטה שהתקבלה בקבינט הדיור הציבורי במארס, להטיל על החברה הממשלתית "דירה להשכיר" לשתף פעולה בנושא עם המועצה להשכלה גבוהה ועם הוועדה לתכנון ולתקצוב שלה, תוך תיאום עם ראש מטה הדיור ואגף תקציבים במשרד האוצר.

ההחלטה קובעת כי רשות מקרקעי ישראל תשווק קרקע המיועדת לבניית מעונות סטודנטים בפטור ממכרז וללא תמורה למוסדות להשכלה גבוהה שהם מלכ"רים, ללא מגבלה בנוגע לוותק המוסד וגודלו, וכן לרשויות מקומיות, ובלבד שבנייתם תסתיים בתוך 36 חודשים מיום אישור העסקה.

כדי להגביר את הכדאיות הכלכלית בפרויקטים מסוג זה, קבעה המועצה הקלות מסוימות המאפשרות הקצאה של קרקע לשירותי מסחר נלווים במעונות סטודנטים, שתינתן בפטור ממכרז ללא תמורה או תמורת תשלום מופחת של %‭36.4‬ מערך הקרקע.

ראוי לציין כי ההחלטה החדשה היא אך אשרור מחודש של החלטות קודמות שהתקבלו בשנים האחרונות בנושא הצורך הבהול באלפי מעונות סטודנטים. כך למשל, בשיאה של המחאה החברתית של שנת 2011 התקבלה החלטת ממשלה בדבר תקצוב מיידי לבניית אלפי חדרי מעונות חדשים, והאוצר וות"ת סיכמו על העברת 100 מיליון שקל לבניית מעונות בהיקף כ–‭4,000‬ מיטות. סיכום זה נתמך גם בהחלטה של רמ"י להקצות מאות דונמים, ללא תמורה, למוסדות להשכלה גבוהה. בראשית ‭ 2014‬ אף הודיע שר האוצר דאז, יאיר לפיד, על תוספת תקציב של כ–‭150‬ מיליון שקל לשם בניית מעונות לסטודנטים.

והנה, חרף החלטת המדינה להקצות כרבע מיליארד שקל לכך ולמרות שהנהלת רמ"י כבר אישרה להקצות קרקע ל–‭9,287‬ חדרים, הסכם חכירה או פיתוח נחתם רק בנוגע ל–‭3,400‬ ורק ‭ 2,400 ‬ (%‭26‬) מהחדרים נמצאים בשלבי בנייה או שבנייתם הסתיימה.

לפי מבקר המדינה, הסיבות לפיגור הזה הן היעדר חלופות למימון בניית המעונות, למעט שיטת ה–‭,BOT‬ שלא התאימה לכל המוסדות; חוסר תיאום שהביא לכך שרמ"י הקצתה קרקע למוסדות שלא עמדו בתנאי הסף שקבעה הוות"ת; והקצאת קרקע על ידי רמ"י למוסדות להקמת מעונות סטודנטים בלי לבדוק האם לפרויקטים הללו סיכוי להגיע לכדי יישום.

מעבר למצוקה הנמשכת של ציבור הסטודנטים בישראל, למחסור החמור בחדרי מעונות בישראל יש השלכה ישירה גם על מצוקת הדיור, המעסיקה כבר שנים את קובעי המדיניות בישראל. הציפייה המקורית הייתה, כי מציאת דיור חלופי לסטודנטים תאפשר לפנות אלפי דירות שכורות ובכך להוריד באופן משמעותי את הלחץ משוק זה. כרגע, כישלון התוכניות לבנייה מאסיבית של אלפי חדרי מעונות ברחבי ישראל מתבטא בהמשך העלייה של מחירי השכירות, המעיקה גם אך לא רק על חייהם של עשרות אלפי סטודנטים.

כעת נותר להמתין ולראות, אם ההחלטה החדשה, אשר הפקידה את קידום הנושא בידי חברה ממשלתית, תביא לשינוי המיוחל ולהקל הן על ציבור הסטודנטים והן על מצוקת הדיור הכוללת, או שמא מדובר בעוד חוליה בשרשרת ארוכה של החלטות שהקבלו בקול תרועה רמה אבל לא מומשו.  

כישלון התוכניות לבניית אלפי חדרי מעונות, שהייתה אמורה להביא לפינוי אלפי דירות שכורות ולהורדת הלחץ בשוק, מתבטא בהמשך העלייה של מחירי השכירות