< למאמרים

ארנונה בעידן הקורונה

26.03.20 | 09:52  

3 עצות שימושיות להתמודדות עם נטל הארנונה בתקופת הקורונה

 1. דאגו להארכת מועד:
  • אם תכננתם להגיש השגה לשנת הכספים 2020, פנו בהקדם לרשות המקומית הרלוונטית ובקשו לקבל הארכת מועד להגשת השגה עד לתום משבר הקורונה.
  • לפני שאתם מגישים בקשה זו, מומלץ לעיין תחילה באתר האינטרנט הרשמי של אותה רשות מקומית, שכן ייתכן שהיא כבר הודיעה מראש על מתן ארכה בנסיבות אלה, ופרסמה זאת לציבור הנישומים בתחומה.
  • אם החלטתם להגיש ערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה אשר התקבלה אצלכם טרם משבר הקורונה, עליכם לפנות לוועדת הערר לענייני ארנונה שליד אותה רשות מקומית ולהגיש אליה בהקדם בקשה להארכת מועד. אם לא ניתן לקבל אישור מועדת הערר, בקשו אישור ממנהל הארנונה כי לא יטען לאיחור בהגשת הערר.
 1. בדקו האם כבר אושרו בפועל הקלות כלשהן בתשלומי הארנונהבתחומי הרשות המקומית הרלוונטית, שאותן תרצו לנצל:
  • משרד הפנים המליץ לרשויות המקומיות לאשר את דחיית תשלום הארנונה לבעלי עסקים עד ליום 1.5.2020. רשויות מקומיות רבות החליטו לאמץ המלצה זו, וחלקן אף החליטו לאשר הקלות נוספות, כגון ביטול הריבית בגין תקופה זו.
  • לפיכך, כדאי מאוד שתבדקו האם ברשות המקומית אשר בתחומה מצוי הנכס שבחזקתכם נדחה המועד לתשלום ארנונה כאמור, ובאילו תנאים, ותפעלו בהתאם.
 1. פעלו לצמצום תשלומי הארנונה בגין הנכס שבחזקתכם בדרכים נוספות: 
  • מומלץ להיוועץ עם עו"ד המומחה בתחום המיסוי המוניציפאלי, על מנת לבחון אפשרויות קונקרטיות להפחתה בתשלום הארנונה במקרה של סגירת העסק או צמצום הפעילות בו בשל משבר הקורונה, כגון: בקשה לקבלת פטור מלא מתשלום ארנונה או בקשה לשינוי סיווג הנכס לסיווג שתעריפו "זול" יותר מתעריף הסיווג הנוכחי.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא, בהתחשב במאפייני הנכס הספציפי שבחזקתכם ובנסיבות העניין.